Du kan vinna en sminkspegel genom att svara på tre korta frågor om smink?

 

Vi genomför en marknadsundersökning för att få reda på hur stort behovet är av ett bra sminksljus hemma. Hjälp oss att få så många svar som möjligt bland dina vänner eller läsare. När vi erhållit 1000 svar lottar vi ut tre sminkspeglar.

Detta redovisar vi på facebook

 

1 Vart sminkar du dig oftast i hemmet

a Badrummet b Hallen c Annan plats

 

2 Är du nöjd med platsen du sminkar dig på?

a Ja, det är bra b Sådär c Nej, dåligt

 

3 Tycker du att ljuset är bra där du sminkar dig?

a Ja, det är bra b Sådär c Nej, dåligt 

 

Marknadsundersökning

Din E-post

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3