GDPR

Brightmond Innovation AB, reg.no 559222-0866 kommer att behandla dina personuppgifter när du besöker och använder tjänsterna på Brightmond.com. Vi strävar efter att vara transparenta med vad vi gör med våra besökares och kunders personuppgifter och har därför antagit denna sekretesspolicy. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem för och hur vi kan dela dem. Brightmond är den registeransvarige för all behandling av dina personuppgifter, såvida inte annat anges i denna sekretesspolicy.

 

VILKEN PERSONLIG DATA HANTERAR VI?

Vi samlar in personuppgifter när du gör ett köp eller använder tjänster som nyhetsbrevregistrering, begär support, erbjudanden, inbjudningar och när du surfar på vår webbplats. Sådana personuppgifter kommer att innehålla ditt namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsinformation, IP-adress, beteende på webbplatsen och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss. Om vi ​​levererar ett presentkort (eller annan produkt) till dig som köps av någon annan än dig, behandlar vi dina kontaktuppgifter som tillhandahålls av köparen.

 

SYFTE, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter för ändamålen och av de rättsliga skäl som anges nedan. Vidare kommer vi bara att använda dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”, efter vilken period dina personuppgifter raderas.

 

KÖP

Syftet med behandlingen: När du gör ett köp behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.
Kategorier av personuppgifter: Identitet (förnamn och andra namn), leveransadress / faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, orderinformation, betalningsinformation, betalningshistorik, kreditkortsinformation och betalningsreferensnummer.

Rättslig grund för bearbetning: Behandlingen är nödvändig för att vi uppfyller kontraktet med dig.

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under avtalets löptid (inklusive den lagstadgade garantiperioden på ett år) och vi raderar därefter dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller också för alla misslyckade köp på grund av brist på pengar på ditt konto. Vi kan spara dina personuppgifter på grund av lagkrav som bokföringslagstiftning i 7 år.

 

PRESENTKORT

Om du köper ett presentkort behandlar vi dina personuppgifter som beskrivs under ”Inköp” ovan. Om du får ett presentkort (eller annan produkt) som köps av någon annan, behandlar vi dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.
Syfte med bearbetning: När du får ett presentkort behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot köparen av presentkortet och för att kunna låta dig använda ditt presentkort för inköp av våra produkter.

Kategorier av personuppgifter: E-postadress (endast elektroniska presentkort), leveransadress och telefonnummer, förnamn och efternamn.

Rättslig grund för bearbetning: Behandlingen är nödvändig för att vårt berättigade intresse uppfyller våra skyldigheter gentemot köparen av presentkortet och vårt och ditt berättigade intresse för att du ska kunna köpa ditt presentkort.

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under presentkortets giltighetsperiod, vi raderar därefter dina personuppgifter. Giltighetstiden för presentkort varierar, du kan hitta information om den period som gäller ditt presentkort på kortet.

 

DIREKT MARKNADSFÖRING

Syfte med bearbetning: När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direkt marknadsföring) kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna som du begär. Vår direkta marknadsföring kan vara baserad på profilering, vilket innebär att vi kommer att anpassa den information du får från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din plats, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och / eller ditt tidigare beteende när vi får direkt marknadsföring från oss.

Kategorier av personuppgifter: All information som samlas in i samband med ett köp (se ”Köp” ovan), e-postadress, plats, all kommunikation som skickas till dig, orderhistorik och e-postmeddelanden som du har klickat på och dina interaktioner med vår webbplats om du har följt en länk i e-postmeddelanden som skickas till dig.

Rättslig grund för behandling: Behandlingen är nödvändig för att våra berättigade intressen ska upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du avvecklar eller avbokar vår marknadsföring (inklusive profilering) behandlar vi inte längre dina personuppgifter för detta ändamål. Om det inte finns någon annan juridisk grund för att hålla dina uppgifter (till exempel ett giltigt köpeavtal), raderar vi också dina personuppgifter om du inte aktivt har engagerat dig i någon av våra direkta marknadsföringskommunikationer under en period av trettio (30) månader.

 

TÄVLINGAR OCH EVENT

Syfte med behandlingen: Om du deltar i en tävling, lotteri eller evenemang som organiserats av oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig före eller efter deltagande i tävlingen, lotteriet eller evenemanget för att identifiera och ålderskontroll, eller för att välja en vinnare och distribuera relevant förmån eller pris.

Kategorier av personuppgifter: Beroende på vilken typ av tävling, lotteri eller evenemang som du deltar i, kan vi samla in ditt namn, e-postadress, plats och födelsedatum samt din leveransadress för att distribuera relevant förmån eller pris. Mer information om exakt vilken information vi samlar in kommer att tillhandahållas i samband med varje sådan tävling, lotteri eller evenemang.

Rättslig grund för behandling: Personuppgifterna krävs för det legitima intresse vi har för att administrera ditt deltagande i samband med tävlingar, lotterier eller evenemang.

Lagringsperiod: Vi kommer att bevara dina personuppgifter endast under tävlingen, lotteriet eller evenemanget (inklusive en eventuell utvärdering av dessa).

 

SUPPORT

Syfte med bearbetning: När du begär support via vår livechatt eller våra andra supportkanaler, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med relevant fråga.

Kategorier av personuppgifter: Ditt namn, e-postadress och annan kontaktinformation, beställningsinformation, inköpsbelopp, inköpshistorik, inköpsplats, faktura, betalningsmetod, vår korrespondens med dig, tekniska data om enheter och operativsystem som används. På ditt initiativ kan vi också behandla personuppgifter som ID, bankkontouppgifter, arbetsplats, telefonnummer, hälsodata (såsom allergiereaktioner eller annan hälsodata som du ger oss), bilder bifogade av dig eller social status, om du nämns i vår dialog.

Rättslig grund för behandling: Om vi ​​tillhandahåller den här tjänsten på grundval av ett avtal med dig anser vi att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra det avtal som du är part i. I andra fall anser vi att behandlingen av dina personuppgifter i ovanstående sammanhang är baserad på vårt berättigade intresse att ge dig bästa möjliga kundservice.

Lagringsperiod: Vi raderar dina uppgifter inom tre år efter det att den relevanta frågan slutligen har lösts, med undantag för känsliga uppgifter (som ID, bankkontouppgifter, arbetsplats, telefonnummer, hälsodata (såsom allergier eller andra hälsodata) att du ger oss) bilder, bifogade av dig, social status, om de nämns i vår dialog) som kommer att raderas omedelbart efter att ditt mål har lösts.

 

BROWSING

Syfte med bearbetning: När du surfar på vår webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats och för marknadsföringsändamål.

Kategorier av personuppgifter: Ip-adress, användargenererad information från cookies (t.ex. klick, visad sida, sidbesök, tidsbruk, produkter som har visats och klickats på, beställningar, genomsnittligt ordervärde).

Rättslig grund för bearbetning: Behandlingen är baserad på det samtycke som du ger oss om du accepterar våra resultatkakor och riktade cookies (se ”Cookies” nedan). I relation till strikt nödvändiga kakor är vår behandling nödvändig för vårt legitima intresse av att kunna förse dig med en fungerande webbplats när du besöker och använder tjänsterna som tillhandahålls på DanielWellington.com. Se mer under ”Cookies”.

Lagringsperiod: Lagringsperioden för vart och ett av våra kakor finns i våra Cookie-inställningar.

 

BEDRÄGERI

Syfte med behandlingen: Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att utföra riskanalys, bedrägeribekämpning och riskhantering.

Kategorier av personuppgifter: Identitet (förnamn och andra namn), leveransadress / faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, orderhistorik, betalningshistorik, inköps- och användargenererade data (klick och användarhistorik), information om hur våra digitala tjänster används.

Rättslig grund för behandling: Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen för att förhindra bedrägeri och för att hantera risker.

Lagringsperiod: Vi raderar all personlig information som används för detta ändamål på sex månader, såvida det inte finns någon annan juridisk grund för att bevara dina uppgifter. Vid ett köp som har avbrutits på grund av förebyggande av bedrägerier raderar vi dina personuppgifter två år efter det misslyckade köpet.

 

ANALYSERING AV DATA

Syfte med bearbetning: Vi kommer att analysera dina personuppgifter för att sammanställa aggregerade spårningsdata (inklusive för att analysera besökarnas användning av våra webbplatser genom att spåra information som sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickomslag) för att att kontinuerligt kunna erbjuda en mer användarvänlig upplevelse.

Kategorier av personuppgifter: Ip-adress, användargenererad data från cookies (t.ex. klick, visad sida, besök på sidan, tid tillbringad, visade och klickade produkter, beställningar, genomsnittligt ordervärde), geografisk plats (endast land), korrespondens och feedback när det gäller våra produkter och tjänster, tekniska data (t.ex. språk, IP-adress, enhetstyp, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform), information om hur du har interagerat med oss, dvs hur du har använt våra tjänster, svar tider, sidfel, hur du når och hur du lämnar webbplatsen etc.

Rättslig grund för bearbetning: Behandlingen är baserad på det samtycke som du ger oss om du accepterar våra Performance Cookies (se ”Cookies” nedan). Se mer under ”Cookies”.

Lagringsperiod: Lagringsperioden för vart och ett av våra Performance Cookies finns i våra Cookie-inställningar.

 

MÅLINRIKTADE MEDDELANDEN PÅ TREDJEPARTS PLATFORMAR

Syfte med bearbetning: Vi använder reklamplattformar från tredje part, som Facebook, Google, YouTube, Instagram, etc. för att skicka meddelanden som är riktade mot dig, baserat på ditt beteende och surfmönster, vid specifika tidpunkter och platser för dessa plattformar för att öka effektiviteten i våra reklamkampanjer. Dina personuppgifter delas med reklamplattformar från tredje part, och de kommer att försöka matcha din profil i sin databas för att bestämma den optimala tiden och platsen (sidan du surfar) för att visa dig en annons från Brightmond. Vi måste också analysera nödvändig information för att förstå effekterna av vår annonsering. Om du inte accepterar att vi spårar dina uppgifter för detta ändamål kan du fortfarande se Brightmond-annonser på andra plattformar slumpmässigt.

Du kan lära dig mer om hur våra annonspartners hjälper oss att uppnå detta syfte genom att besöka deras webbplatser.

Kategorier av personuppgifter: Ip-adress, användargenererad data från cookies (t.ex. klick, visad sida, sidbesök, tidsbruk, produkter som har visats och klickats på, beställningar, genomsnittligt ordervärde), geografisk plats (endast land).

Rättslig grund för bearbetning: Behandlingen är baserad på det samtycke som du ger oss om du accepterar våra riktade cookies.

Observera att ovanstående lagringsperioder inte gäller i den utsträckning Brightmond krävs för att behålla dina personuppgifter (delvis eller i sin helhet) enligt tillämplig obligatorisk lag (t.ex. bokföringslagar).

 

VEM DELAR VI DIN PERSONLIGA DATA MED?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra gruppföretag. Vi kan vidare behöva tillåta våra leverantörer åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster för våra räkning, främst för att ge support och underhåll av IT-system, lagringstjänster och marknadsföring. All överföring av uppgifter utanför EU / EES och Storbritannien sker i enlighet med lagar om dataskydd. Våra internationella överföringar av personuppgifter (inklusive överföringar till våra gruppföretag och leverantörer utanför EU / EES och Storbritannien) är baserade på EU-kommissionens standardkontraktsbestämmelser. Standardavtalsklausulerna finns här. För överföringar till några av våra leverantörer i USA är mottagaren dessutom certifierad enligt EU-U.S.A. Sekretesssköld som administreras av U.S. Department of Commerce International Trade Administration (finns här www.privacyshield.gov).
I samband med leveransen av din beställning kommer vi att dela dina personuppgifter med fraktföretaget som du / vi har valt. Fraktföretaget är en oberoende registeransvarig i relation till behandlingen av dina personuppgifter som är nödvändig för att fraktföretaget ska kunna leverera din beställning. För mer information om hur godsföretaget behandlar dina personuppgifter ber vi dig läsa det relevanta fraktföretagets integritetspolicy.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till följande rättigheter enligt tillämpliga lagar:
• Rätten till tillgång: du kan när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter. På begäran kommer vi att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter i vanligt elektronisk form.

• Rätten till rättelse: du har rätt att få rättelse av felaktiga personuppgifter och få fullständiga personuppgifter slutförda.

• Rätten att radera (”rätt att glömmas”): under vissa omständigheter (inklusive behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användardata. Observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Därför kanske ett försök att åberopa rätten inte leder till en handling från oss.

• Rätten att invända: mot vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss i relation till dina personuppgifter, till exempel vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse. Rätten att invända gäller också för behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.

• Rätten till begränsning av behandlingen: du kan under vissa omständigheter begära av oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Därför kanske ett försök att åberopa rätten inte leder till en handling från oss.

• Rätten till dataportabilitet: du har rätt att ta emot dina personuppgifter (eller få dina personuppgifter direkt överförda till en annan databehandlare) i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.
Slutligen har du också rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, som för närvarande är Datainspektionen.

 

COOKIES

Som en del av vår strategi för att tillhandahålla personliga tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och ibland spåra information om dig. En cookie är en liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din hårddisk som gör det lättare att komma åt nästa gång samma sida besöks. Till exempel skickas en cookie när du registrerar dig för att ladda ner produkter eller information på vår webbplats. Om du inte vill att din personliga information ska lagras av cookies kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På detta sätt kan du välja varje gång att acceptera cookies eller inte. Användningen av cookies kan dock vara nödvändig för att tillhandahålla vissa funktioner och att välja att avvisa cookies kan minska funktionen på vår webbplats. Din webbläsare bör innehålla exakta instruktioner som förklarar hur du kontrollerar acceptansen av cookies.
För att vara transparent har vi sammanfattat cookies som används på vår webbplats nedan.

Vår webbplats skannas regelbundet med vårt cookie-skannverktyg för att upprätthålla en lista som är så exakt som möjligt. Vi klassificerar cookies i följande kategorier:
• Strikt nödvändiga cookies
• Prestandacookies
• Inriktning av cookies

 

DATASÄKERHET

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och för att skydda mot tillgång från obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder vi har vidtagit inkluderar implementering av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåtervinning och begränsningar av åtkomst. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

 

KONTAKT INFORMATION

Om du har några frågor om vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig sekretesslagstiftning, vänligen kontakta oss på: support@brightmond.com.

 

ÄNDRINGAR AV DENNA PRIVACY POLICY

Om vi ​​ändrar hur vi hanterar dina personuppgifter eller hur vi använder cookies, uppdaterar vi omedelbart denna webbplats sekretesspolicy och publicerar dem på denna webbplats.

Senast uppdaterad: 2020-07-02